Otizm de Doğrular ve Yanlışlar

Yanlış: Yaşamın belli dönemlerinde ortaya çıkmaktadır.
Doğru: Yaşam boyu süren bir problem grubudur.

Yanlış: Otizm her bireyde aynı gelişim aşamaları gösterir.
Doğru: Otizm her bireyde farklı gelişim aşamaları gösterebilmektedir.

Yanlış: Tedavi edilebilir bir problemdir.
Doğru: Tedavi edilemez ancak; eğitim, terapi ve psikiyatrik tedbirlerle iletişim, sosyal, öz bakım ve akademik alanlarda gelişim sağlanabilir bir problemdir. 

Yanlış: Otizm sevgi yoksunluğu, ebeveyn ilgisizliği, yanlış eğitim ve öğretimle ortaya çıkar.
Doğru: Hastalığın sebebi psikolojik değil. Beyin disfonksiyonuna bağlı ve büyük oranda doğuştan gelen bir problem grubudur. İlgisizlik, yanlış ebeveyn grubu otizmi oluşturmaz sadece olumlu yöndeki gelişimini güçleştirir.

Yanlış: Otistik çocuklar okula devam edemezler sadece rehabilitasyon desteğiyle eğitim ve öğretimden faydalanabilirler.
Doğru: Otizmin kendine özgü ağırlık dereceleri vardır. Kimi çocuklar sadece rehabilitasyon desteğiyle eğitim öğretim alabilirken büyük bir çoğunluğu özel alt sınıflarda ya da normal sınıflarda kaynaştırma eğitimi adı altında normal eğitim- öğretime katılabilmektedirler.

Yanlış: Otizm hem kızlarda hem erkeklerde eşit miktarda görülebilmektedir.
Doğru: Erkek çocuklarında daha sık görülmektedir.

Yanlış: Göz teması kuramayan, daha çok tek başına oynamayı seven, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duyan, konuşma yetersizliği bulunan her çocuk otistiktir.
Doğru: Bu belirtiler otistik çocuklarda da görülebileceği gibi azımsanamayacak ölçüde aşırı TV izletilen, sosyal ortamlardan uzak kalan çocuklarda ve dikkat eksikliği bulunan çocuklarda, uyaran yetersizliği bulunan çocuklarda da görülebilmektedir.

Yanlış: Otistik çocuklarda motor gelişimi yetersizdir (yürüme, kaşık tutma, yazma, karalama gibi).
Doğru: Bazı otistik çocuklar motor gelişiminde yetersizlik gösterebilmektedirler. Örneğin; kağıt yırtma, makas kullanma gibi. Fakat genelde normale yakın bir motor gelişimi gösterebilmektedirler.

Yorumlar

Yorum Ekle

CAPTCHA code